Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Obzirom da još uvijek nisu stvorene sve zakonske pretpostavke za  primjenu Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji,informišemo Vas da će Zavod zdravstevnog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona nastaviti sa primjenom Odluka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja:broj: 01-100-3-30/19 od 18.09.2019 godine i broj:01-100-1082/20 od 16.01.2020 godine,što podrazumjeva refundaciju sredstava jednokratno u iznosu od 2600,00 KM po paru.

Da bi osigurana lica mogla ostvariti pravo na refundaciju navedenog iznosa,moraju prije odlaska na biomedicinski potpomognutu oplodnju, u neku od zdravstvenih ustanova, dobiti Odluku izdatu od strane nadležne komisije za odobravanje usluga iz oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje,koja djeluje pri Odjelu za humanu reprodukciju,menopauzu i estetsku,ginekološku endokrinologiju u Kantonlanoj bolnici Zenica.

Prije upućivanja na obavljanje neke od metoda biomedicinski  potpomognute oplodnje,nadležni ginekolozi iz ugovornih zdravstvenih ustanova,  trebaju na  obrascu kojim se upućuje  na komisiju za odobravanje liječenja van kantona, dostaviti uputu   komisiji za odobravanje usluge biomedicinski potpomognute oplodnje, uz prilaganje posjedujuće medicinske dokumentacije  na uvid kao i obaveznog navođenja naziva zdravstvene ustanove za koju se traži izdavanje komisijske odluke.

Napominjemo da se pravo na refundaciju utvrđenog iznosa neće moći ostvariti ukoliko  stranke samoinicijativno,bez odobrenja nadležne komisije,odu u neku od zdravstvenih ustanova i naknadno traže refundaciju sredstava.

 Zenica,15.03.2021 godine