Zenica

Kontakt

Zavod Zdravstvenog Osiguranja ZDK

Adresa:
Ul. dr. Aziza Aska Borića 28B, Zenica 72000 Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 32 466 250

Faks: +387 32 466 282

http://www.zzozedo.ba

Ostale informacije

Ostale informacije:

 

Kontakti - Zenica

Administracija ZZOZEDO

Ul. dr. Aska Borića 28B,

tel: +387 32 466 250  fax: +387 32 466 282

Bosna i Hercegovina

 

Email: kzzo.ze@zzozedo.ba

Poslovnice    
     
Breza   Breza, Zavnobih-a 2 Tel: 032 789 180  Fax: 032 789 180
Doboj-Jug Doboj-Jug, Matuzići bb Tel: 032 699 111  Fax: 032 699 111
Kakanj Kakanj, Alije Izetbegovića 50 Tel: 032 557 820  Fax: 032 557 820
Maglaj Maglaj, Obalska bb Tel: 032 609 151  Fax: 032 609 150
Olovo Olovo, Branilaca Olova bb Tel: 032 828 050  Fax: 032 828 050
Tešanj Tešanj, Braće Pobrić bb Tel: 032 656 200  Fax: 032 565 200
Zavidovići Zavidovići, Branilaca grada bb Tel: 032 877 767  Fax: 032 868 190
Zenica Zenica, Dr Aska Borića 28b Tel: 032 466 250  Fax: 032 466 282
Žepče Žepče, Ulica prva Tel: 032 880 606  Fax: 032 880 606
Usora Usora, Srednja Omanjska bb Tel: 032 895 257  Fax: 032 895 257
Vareš Vareš, Zvijezda 6 Tel: 032 849 070  Fax: 032 849 070
Visoko Visoko, Branilaca Bosne 11 Tel: 032 731 151  Fax: 032 731 150

  

Izaberite jezik

English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Info / Novosti

Sve o PARTICIPACIJI 

 

BENEFITI,

KO JE OSLOBOĐEN,

URNEK UPLATNICE,

 

 

Radno vrijeme u ZZO ZDK

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, ovjerava knjižice svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak, do 16:00 h !

Ostale usluge u zavodu možete dobiti do 15:00 h svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak.

S poštovanjem 

Uprava Zavoda