O nama

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona osnovan je Zakonom o osnivanju javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 11/97, 11/98   i 2/98). Prema članu 2. Zakona puni naziv Zavoda je ”Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona», a skraćeni naziv: ”Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja”.

Zavod je upisan u sudski registar Općinskog suda u Zenici. Osnivač Zavoda je Zeničko-dobojski kanton. Zavod je registrovan u Poreznoj upravi Federacije BiH i u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Šifra djelatnosti Zavoda je 84.30 - obavezno socijalno osiguranje. Stručna služba Zavoda  je smještena u poslovnoj zgradi u Ul.A.A.Borića 28 b Zenica, zajedno sa Kantonalnom administrativnom službom Federalnog zavoda za PIO/MIO u Zenici.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je pravno lice s pravima i obavezama te odgovornošću utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02 i 70/08), Zakonom o osnivanju javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje.

Aktivnosti Kantonalnog zavoda u 2011. godini bile su naročito usmjerene na provođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem, planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama, poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, blagovremenom i zakonitom ostarivanju njihovih prava, te pružanje stručne pomoći u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa, kao i obavljanje svih ostalih poslova vezanih za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U provođenju zdravstvene zaštite na području Kantona dominanta je uloga Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona kao organa upravljanja.

 

Zavod ima ukupno 12 poslovnica smještenih u svim općinama Kantona.

-          Poslovnica Zenica

-          Poslovnica Kakanj

-          Poslovnica Maglaj

-          Poslovnica Zepce

-          Poslovnica Zavidovici

-          Poslovnica Visoko

-          Poslovnica Breza

-          Poslovnica Olovo

-          PoslovnicaTesanj

-          Poslovnica Vares

-          Poslovnica Doboj – Jug

-          Poslovnica Usora

 

U  poslovnicama  zdravstvenog osiguranja obavljaju se slijedeći poslovi:

    *  prijave članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave, prijave inostranih osiguranika,
    *  ovjera zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica(osiguranika i članove porodice),
    *  utvrdjivanje   prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
    *  rješavanje zahtjeva za refundaciju naknada plaća nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad,
    *  utvrdjivanje  prava osiguranika  po osnovu međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju,
    *  pružanje stručne pomoći osiguranicima , kao i drugi poslovi.

Sredstva doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ubiru se na jedinstven račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenicko Dobojskog Kantona u iznosu od 89,8%, dok se 10,2% sredstava od doprinosa plaća direktno na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH. Izmjene procenta ubiranja doprinosa sa 91%tj 9% na 89,8% tj. 10,2% su stupile na snagu od 01.01.2014 godine.

 

Izaberite jezik

English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Info / Novosti

Sve o PARTICIPACIJI 

 

BENEFITI,

KO JE OSLOBOĐEN,

URNEK UPLATNICE,

 

 

Radno vrijeme u ZZO ZDK

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, ovjerava knjižice svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak, do 16:00 h !

Ostale usluge u zavodu možete dobiti do 15:00 h svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak.

S poštovanjem 

Uprava Zavoda