1. Na sjednici održanoj dana 28.01.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Koja će se primjenjivati od 1.2.2016 godine.

 

                                                                          Listu lijekova možete pogledati klikom na link.  LISTA LIJEKOVA 2016

 

  1. Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine usvojila je Odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeniĉko-dobojskog kantona, kao i naĉin njihovog propisivanja i izdavanja. Nova lista lijekova se primjenjuje od 01.10.2016. godine.

                   Listu lijekova možete pogledati    OVDJE

Izaberite jezik

English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Info / Novosti

O B A V J E Š T E NJ E

NOVA ESENCIJALNA LISTA LIJEKOVA od 01.10.2016g. pogledaj Listu Lijekova !

 

Svi osiguranici koji su preko Zavoda zdr. Osiguranja Zeničko-dobojskog kantona dobili aparat za kontorolu šećera u krvi mogu dobiti još 12 trakica za kontrolu šećera u krvi u poslovnici kojoj pripadaju. Pogledajte kompletnu obavijest. OVDJE

 Stručna služba Zavoda

(Ažurirano 21.01.2016)

 

 

Obavještavamo sve osiguranike ZZO Ze-do kantona da smo  zbog renoviranja preselili  i da se od 01.09.2014 nalazimo na novoj lokaciji, prostorije direkcije Željezare, zgrada ERCA.

 

Zdravstvene knjizice se u poslovnici Zenica od 31.03.2014.g.mogu ovjeriti i poslije 15h.