1. Na sjednici održanoj dana 28.01.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Koja će se primjenjivati od 1.2.2016 godine.

 

                                                                          Listu lijekova možete pogledati klikom na link.  LISTA LIJEKOVA 2016

2. Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine usvojila je Odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeniĉko-dobojskog kantona, kao i naĉin njihovog propisivanja i izdavanja. Nova lista lijekova se primjenjuje od 01.10.2016. godine.

                   Listu lijekova možete pogledati    OVDJE

3. U skladu sa obavijesti Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj: 11-37-8185-6/17 od 28.07.2017. godine primjenjuje se od 01.08.2017. godine usaglašena lista lijekova Zeničko dobojskog kantona sa cijenama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

                  Listu lijekova možete pogledati  OVDJE

 

 

Izaberite jezik

English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Info / Novosti

Radno vrijeme u ZZO ZDK

 

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, ovjerava knjižice svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak, do 16:00 h !

Ostale usluge u zavodu možete dobiti do 15:00 h svakim radnim danom Ponedjeljak - Petak.

S poštovanjem 

Uprava Zavoda