Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

J A V N I    P O Z I V

svim apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.-31.03.2019. godine

Napomena:
Odlukom Upravnog odbora Zavoda zdrastvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona  od 27.12.2018. godine,  korigovan je Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova. Prijave apoteka koje su se prijavile  po Javnom pozivu  od  11.12.2018. godine su validne, te se ne trebaju ponovo prijavljivati. Sa svim apotekama koje se prijave na  Javni poziv, a ispunjavaju uslove, biće zaključeni ugovori za period 01.01-. 31.03.2019. godine.

 

KORIGOVANI JAVNI POZIV

 

Rok za prijavu  na Javni poziv produžen do 31.12.2018. godine

Obavještavamo sve apoteke da je rok za prijavu na Javni poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu objavljen 11.12.2018.godine na  web stranici www.zzozedo.ba  produžen do 31.12.2018. godine.

Ostali uslovi iz Javnog poziva su nepromijenjeni.

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), člana 43. Zakona o apotekarskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 40/10), člana 26. Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 06/15 i 05/16 ) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-41-350 od   29.11.2018. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

 

ZA PREUZIMANJE JAVNOG POZIVA KLIKNITE   OVDJE ili otiđite na menu NABAVKE -Pozivi i obavještenja - Javni pozivi i obavještenja 2018

Page 2 of 4

Ko je na stranici

We have 33 guests and no members online

Novosti iz ZZO

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 16:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 250 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja