Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Broj: 01-37-3951/20

Zenica, 27.03.2020. godine

 

I      Po usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 205.336.000 KM Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona izvršio je raspodjelu sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona  kako slijedi:

      1. Kantonalna Bolnica Zenica  i Opća bolnica Tešanj-ukupno:65.271.866,00 KM.

  1. Domovi zdravlja: Dom zdravlja Olovo, Dom zdravlja Vareš, Dom zdravlja Breza,Dom zdravlja Visoko, Dom zdravlja Kakanj, Dom zdravlja Zenica, Dom zdravlja Žepče, Dom zdravlja Zavidovići, Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Usora, Dom zdravlja Doboj-Jug i Dom zdravlja Tešanj – ukupno : 52.982.889,00 KM.
  2. Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona- ukupno: 5.153.332,00 KM.

Navedena raspodjela urađena je na osnovu važećih federalnih i kantonalnih propisa.

Na osnovu Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH broj:408/2020. godine od 16.03.2020. godine i Zaključka Vlade ZDK broj: 02-40-4562/20 od 21.03.2020. godine obavještavaju se osigurana lica s područja Zeničko-dobojskog kantona  da je  od utorka 24.03.2020. godine rad sa strankama u svim poslovnicama i službama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona  od 09.00 do 13.00 sati uz poštivanje preporučenih mjera.

Produžava se rok za kupovinu markica- premije do  30.04.2020. godine.

Do prestanka vanredne situacije izazvane epidemijom obustavlja se:

- upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje (svi pacijenti koji su se zatekli u  banjama, završit će započetu rehabilitaciju, dok novih upućivanja neće biti).

- izdavanje dvojezičnih obrazaca i potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu.

- ovjera knjižica.

Potrebno je da se komunikacija s Zavodom  vrši putem telefona, elektronskim putem (e-mail), da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije Zavoda.

Prilikom ulaska u  sve službene prostorije Zavoda sva lica (osim radnika ) obavezno moraju popuniti izjavu. Licima koja  ne popune izjavu neće biti dozvoljen ulaz u poslovnice i službe  Zavoda.

OBRAZAC IZJAVE MOŽETE PREUZETI OVDJE

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Broj: 01-100-16-172/20

Zenica,  23.03.2020. godine

 

Na osnovu člana 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona a u vezi sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH broj:408/2020.od 16.03.2020. godine i Zaključka Vlade ZDK broj: 02-40-4562/20 od 21.03.2020. godine Upravni Odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na 16. sjednici održanoj 23.03.2020. godine donosi:

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje novog coronavirusa broj: 11-33-1335-20/20 od 11.03. 2020.godine, a zbog sprečavanja širenja corona virusa obavještavaju se osigurana lica s područja Zeničko-dobojskog kantona da se na svim šalterima poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona produžava rok uplate markica zdravstvenog osiguranja do 30.04.2020.godine.

Page 1 of 3