Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Omer Škaljo

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 15 sjednici, održanoj 25.07.2019 godine, nakon provedenog postupka po javnom konkursu za imanovanje, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na poziciju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona imenovala Omera Škalju na mandatni period od četiri godine.

 

Sample image

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona posjetila je delegacija italijanske regije Pijemonte i razgovarali su sa direktoricom i pomoćnicom direktorice za zdravstvenu zaštitu Indirom dr. Mundžić, te pomoćnikom direktora Knatonalne bolnice Zenica Kasimom Spahićem.

Razgovarano je o unapređenju zdravstva u Zeničko-dobojskom kantonu:

Na osnovu člana 99. i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju, člana 18.Statuta ZZOZDK i člana 34. Poslovnika o radu UO, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 30. sjednici održanoj dana 19.04.2018. godine, donio je
ODLUKU
1.Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona svim osiguranim licima (starijim od 18 godina) koji su obavili uslugu PET/CT dijagnostike može izvršiti refundaciju sredstava u iznosu od 75% po cijeni usluge iz cjenovnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH-Fonda solidarnosti, kako slijedi:
-75% od 1.501,00 (hiljadupetstojedna) KM FDG PET/CT niskodozne pretrage,
-75% od 1.686,00 (hiljadušestoosamdesetšest) KM FDG PET/CT pretrage sa kontrastom,
-75% od 1.565,00 (hiljadupetstošezdesetpet) KM FDG pretrage bez kontrasta.
Refundacija se vrši na osnovu zahtjeva osiguranog lica uz dostavljanje originalnog računa za realiziranu jednu od usluga, medicinskog nalaza na kome stoji prijedlog da se uradi potrebna PET/ CT dijagnostika i pisanog nalaza o urađenom PET/CT-u.
2.Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada počinje i primjena Odluke.
3.Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka broj: 01-100-14-194/14 od 14.10.2014. godine.
Broj: 01-100-30-273/18
Zenica, 19.04.2018. godine UPRAVNI ODBOR
#ZaPET/CTRefundacijaTroškova75%

Page 1 of 2

Ko je na stranici

We have 14 guests and no members online

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 16:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 250 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja