• Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK
  • Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK
  • Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK
  • Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVLJENE PO PROGRAMIMA ZAPOŠLJAVNJA -PRIPRAVNIČKI STAŽ 2015/2016 G.

 Obavještavamo sve potencijalne pripravnike koji su se u ranijem periodu SAMOINICIJATIVNO putem molbi pismeno obratili Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje pripravničkog staža u 12 (dvanaest) poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa nekim od raspisanih i/ili odobrenih programa, da svoje molbe potvrde.

Potvrda je potrebna radi velikog broja pristiglih molbi u proteklih, više od godinu dana, kako bi se mogla uraditi potrebna reevidencija i poslije toga obaviti intervjui sa onima koji budu ispunjavali uslove programa.

Potvde svojih ranijih molbi možete dostaviti putem e-maila nzukanovic@zzozedo.ba ili na telefon broj 032/401-070, u periodu od ponedeljka 22.06.2015. godine do petka 26.06.2015. godine do 12.00 sati.

Potvrda molbe znači da pored ranije dostavljene molbe svojim imenom i prezimenom, te ostavljenim kontakt telefonom dajete mogućnost Zavodu da vas u skorije vrijeme, a poslije ostavljenog roka pozovu na usmeni intervju. <Ažurirano 22.06.2015>

 

 Zavod zdravstvenog osiguranja

Uspiješnost poslovanja ZZOZEDO već drugu godinu zaredom

 

Uspješnost poslovanja nije nepoznanica za Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koji je drugu godinu zaredom ostvario suficit u iznosu od preko milion KM. U razgovoru za Klix.ba direktor ZZO ZDK Senaid Begić otkrio je tajne uspješnog poslovanja i predložio programe koji bi donijeli dobro svima. Kompletan intervju dir. Begića o poslovanju ZZO možete pogledati klikom OVDJE. (preuzeto klix.ba).                                >Ažurirano 10.03.2015> 

 

 

Skupština Ze-do usvojila fin. plan za 2015 g.

 

Na 6. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 30.03.2015. godine, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

 

 

 

 

Pozitivno poslovanje zavoda za 2013 g.

 

Na jučer (27.03. 2014.) održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2013. godinu prema kojem je ova zdravstvena ustanova ostvarila pozitivno poslovanje, odnosno suficit u iznosu od 3.244.749 KM. Ovaj suficit bit će iskorišten za pokriće viška rashoda ostvarenih u ranijim godinama. Suficit je ostvaren prije svega pojačanim angažmanom menadžmenta Zavoda  na naplati zaostalih potraživanja prvenstveno od zeničkih Rudnika, Željeznica BiH, ŠPD-a. Tako je naplata zaostalih potraživanja samo od zeničkih rudnika  povećana  sa pet na 7,5 miliona KM. S druge strane, uvedene su strožije kontrole liječenja van Kantona, a ostvarene su i znatne uštede na esencijalnoj listi lijekova, prije svega, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva koje je kreiralo racionalnu i za građane povoljnu listu obaveznih lijekova. Uz sve to, smanjena je i refundacija troškova za bolovanja preko 42 dana. <ZDK.BA> (Ažurirano 01.04.2014.)

 

 

 

 

 

 

Obavijest o esencijalnoj listi lijekova

 

Sjednica vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 23.10.2014. godine, Vlada Ze-do kantona je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama liste lijekova koje se propisuju i izdaju na teret zdravstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ovom odlukom su nivelisane cijene lijekova na pozitivnoj listi lijekova Kantona, u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH objavljene u "Službenim novinama F BiH, broj 74/14). Esencijalnu listu možeete pogledati na desnoj strani klikom na "Listu Lijekova". (Ažurirano 25.10.2014).

Izaberite jezik

English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Info / Novosti

O B A V J E Š T E NJ E

 

Svi osiguranici koji su preko Zavoda zdr. Osiguranja Zeničko-dobojskog kantona dobili aparat za kontorolu šećera u krvi i određeni broj trakica, zavisno od dnevne aplikacije inzulina mogu se javiti u najbližu poslovnicu Zavoda radi dobijanja još 17 trakica za kontrolu šećera u krvi.

 Stručna služba Zavoda

 (Ažurirano 06.10.2015)

 

 

 

Obavještavamo sve osiguranike ZZO Ze-do kantona da smo  zbog renoviranja preselili  i da se od 01.09.2014 nalazimo na novoj lokaciji, prostorije direkcije Željezare, zgrada ERCA.

 

Zdravstvene knjizice se u poslovnici Zenica od 31.03.2014.g.mogu ovjeriti i poslije 15h.