• Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK
  • Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK
  • Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK
  • Zavod Zdravstvenog Osiguranja - ZDK

Imenovan V.D. direktor ZZO

Na prijedlog ministra zdravstva, Dževad Hamzić, zaposlenik Zavoda  zdravstvenog  osiguranja, imenovan je za vršioca dužnosti kao V.D. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći  period do okončanja postupka po Oglasu, na period od tri mjeseca.

.

SVJETSKA BANKA ZADOVOLJNA INFORMATIZACIJOM ZDRAVSTVA U ZDK

Svjetska banka, kakao je prilikom današnje posjete Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZZOZDK) kazao član Misije Svjetske banke Zlatan Šabić, ovih dana razgovara s vladama Federacije BiH i Republike Srpske o Informatizaciji primarne zdravstvene zaštite, koju provode u sklopu projekta Jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) u BiH. Projekt je, zajedno sa vladama FBiH i RS-a te Evropske razvojne banke, finansirala i ova institucija.

Više o informatizaciji zdravstva možete pročitati OVDJE.

 

.

Uvezivanje zdravstvenih ustanova

U intervju za medije dir. Senaid Begić dipl. oec,  govori o informatizaciji zdravstva u Ze-do kantonu :

Begić: uvezivanje zdravstvenih ustanova – U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, Ministarstvo zdravstva FBiH isporučilo je mrežnu i računarsku opremu, centralni serveri i aplikativni softver za potrebe rada svih timova porodične medicine na području Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), izjavio je za Agenciju ONASA direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) ZDK Senaid Begić. VIŠE možete pročitati OVDJE.

 

Vlada ZDK-a od nove godine neće tolerisati neplaćanje doprinosa

 

Neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje postala je praksa, a urušavanje zdravstvenih sistema, kao posljedica takvog odnosa poslodavaca prema zakonskim obavezama, sve je izvjesnije. Samo Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, velika preduzeća, uključujući i tri rudnika, duguju više od 90 miliona maraka. Vlada kantona najavljuje oštre rezove. <21.12.2015.>

VIŠE možete pročitati OVDJE.

 

.

Dugovanja prema Zavodu Zdravstvenog Osiguranja

 

BHT1 o neplaćanju Zdravstvenog osiguranja u kojem govori premijer Ze-do kantona gosp. Miralem Galijašević i dir. ZZO  Ze-do kantona Senaid Begić, s posebnim naglaskom na državna preduzeća. <21.12.2015.>

Video možete pogledati OVDJE

.

 

ZZOZDK Anexi sa zdravstvenim ustanovama

ZZO ZDK: aneksi sa zdravstvenim ustanovama – Obavještavamo Vas da je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona dana 11.04.2016. godine zaključio anekse ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite sa domovima zdravlja sa područja svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona, Općom bolnicom Tešanj, Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, JU Zavodom za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-do kantona i Javnom zdravstvenom ustanovom Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.

Zaključivanjem ovih aneksa omogućeno je plaćanje pružene zdravstvene zaštite i neometano finasiranje zdravstvenih ustanova do 31.03.2016. godine, odnosno do okončanja procesa ugovaranja prema Finasijkom planu Zavoda zdravstvenog osiguranje Zeničko dobojskog kantona na koji je Skupština Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost na 24. sjednici održanoj 23.02.2016. godine.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR-a, Mr.sci.oec. Dževad Hamzić

 

Dodatna sredstva za zdravstvene ustanove u ZDK

Primjenom nove federalne Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite, te zahvaljujući dobrom finansijskom rezulatatu u prošloj godini, Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK obezbijedio je i dodatnu raspodjelu sredstava za 2015. godinu namijenjenih zdravstvenim ustanovama na prostoru ovog kantona, a na ime pružanja zdravstvene zaštite osiguranika, saopšteno je na današnjoj pres konferenciji organizovanoj tim povodom.

– Osim lani realizovanih ugovornih obaveza u ukupnom iznosu od oko 91.053.000 KM , na koncu prošle godine sve zdravstvene ustanove na teritoriji ZDK ukupno su dobile i dodatnih 1.385.000 maraka, istakao je Senaid Begić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.
Od ovih sredstava najviše novaca opredijeljeno je Kantonalnoj bolnici u Zenici, te joj je raspoređeno od toga dodatnih 656.000 maraka, istaknuto je danas. (www.zosradio.ba)

 

.

 

Skupština Ze-do usvojila fin. plan za 2015 g.

 

Na 6. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 30.03.2015. godine, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

 

 

 

 

Izaberite jezik

English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Info / Novosti

O B A V J E Š T E NJ E

 

Svi osiguranici koji su preko Zavoda zdr. Osiguranja Zeničko-dobojskog kantona dobili aparat za kontorolu šećera u krvi mogu dobiti još 12 trakica za kontrolu šećera u krvi u poslovnici kojoj pripadaju. Pogledajte kompletnu obavijest. OVDJE

 Stručna služba Zavoda

(Ažurirano 21.01.2016)

 

 

Obavještavamo sve osiguranike ZZO Ze-do kantona da smo  zbog renoviranja preselili  i da se od 01.09.2014 nalazimo na novoj lokaciji, prostorije direkcije Željezare, zgrada ERCA.

 

Zdravstvene knjizice se u poslovnici Zenica od 31.03.2014.g.mogu ovjeriti i poslije 15h.