Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                      ZENICA 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/24), člana 2. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-100-11-109/24 od 09.02.2024. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-3217/24 od 22.02.2024. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-3218/24 od 23.02.2024. godine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 02-33-14699/23

Zenica. 22.09.2023. godine

 

 

Saopštenje za javnost

Besplatni mamografski pregledi za žene starosti iznad 50 godina

 

 

Karcinom  dojke je najčešće  maligno  oboljenje kod žena i uzrokuje  svaku petu smrt u ženskoj populaciji.

U Bosni i Hercegovini  se godišnje  otkrije  izmedu 1000 i 1400 novih  slučajeva  karcinoma  dojke.

Stoga, veoma je važno pravilno  i redovno kontrolisati, da bi se bolest prevenirala, odnosno otkrila u ranoj fazi, a što u konačnici, omogućava brže i efikasnije liječenje,

Obzirom da se bilježi veliki  rast malignoma dojke kod ženske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu,  Zavod  zdravstvenog   osiguranja i ove godine  nastavlja  finansiranje  projekta  mamografskih  pregleda za žene starosti  iznad 50 godina.  

Cilj projekta je prevencija  ovog teškog  oboljenja.

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 01-30-14701/23

Zenica. 22.09.2023. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. alineja 15. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16 i 9/19), direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

I

Poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, broj: 01-30-12230/23 od 14.08.2023. godine objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje" dana 14.08.2023. godine iz proceduralnih razloga, i to za pozicije:

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja