Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

Zdravstvena zaštita koja se osigurava Zakonom obuhvaća:

 1. hitnu medicinsku pomoć,
 2. liječenje zaraznih bolesti,
 3. liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
 4. zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života,
 5. zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
 6. otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
 7. liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
 8. zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
 9. zdravstvenu zaštitu duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
 10. zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
 11. provođenje obavezne imunizacije protiv dječijih zaraznih oboljenja,
 12. liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
 13. zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
 14. liječenje narkomanije,
 15. službu prikupljanja krvi.

 Šta treba znati svaki korisnik-ca  zdravstvene zaštite u ZDK

Oslobođen/a  sam plaćanja participacije (učešća) u troškovima korištenja zdravstvene zaštite 

    ukoliko sam:

 1. penzioner/ka
 2. nezaposlen/a i članovi njihovih porodica
 3. primam stalnu socijalnu pomoć i članovi moje porodice
 4. učenik/ca  sam ili student/ca do navršenih 26 godina života
 5. ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 40% pa naviše
 6. civilne žrtve rata sa procentom invalidnosti 60% pa naviše
 7. vojnici na odsluženju vojnog roka
 8. slijepa lica
 9. lica nesposobna za samostalni život i rad
 10. raseljena lica
 11. dobrovoljni davaoci krvi sa preko 10 darivanja
 12. invalidi rada sa procentom invalidnosti od 60% pa naviše
 13. članovi porodica šehida i poginulih boraca ,nestalih lica u ratu logoraši
 14. ako koristim hitnu medicinsku pomoć imam pravo na besplatnu zdravstvenu uslugu  i prevoz kolima hitne pomoći
 15. liječenje akutnih i hroničnih bolesti u slučajevima kada ugrožavaju život
 16. liječenje zaraznih  bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju(AIDS,tbc,hepatitisi...)
 17. trudnoća i sve vezano sa tim stanjem
 18. oboljeli od šećerne bolesti koji su na inzulinu
 19. zdravstvena zaštita duševnih bolesnika u stanjima kada su opasni za okolinu,prema sebi ili prema materijalnim stvarima u okruženju
 20. oboljeli od hroničnih  i progresivnih neuromišićnih bolesti(paraplegija,kvadriplegija,cerebralna
 21. paraliza,multipla skleroza,epilepsija,les ...)
 22. sve povrede na radu i profesionalna oboljenja (snosi poslodavac)
 23. svi iznad 65 godina života imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i oslobođeni su plaćanja učešća bez obzira na status osiguranja
 24. hemodijalizni bolesnici
 25. liječenje malignih oboljenja
 26. liječenje transplantiranih bolesnika(primalac i davalac)imaju pravo na besplatnu zdravstvenu
 27. zaštitu(sve što je vezano za to oboljenje)
 28. liječenje hemofilije
 29. besplatna obavezna imunizacija (vakcinacije)

 

 Usluge koje mogu besplatno dobiti u domovima zdravlja (za lica koja su oslobođena participacije)

 1) Ljekarske preglede

 porodičnog  doktora (ljekara opće prakse,kućne posjete,prevoz kolima hitne medicinske pomoći za stanja koja iziskuju takav prevoz ), ginekologa,fizijatra,neuropsihijatra,hirurga,interniste, otorinolaringologa, ,pedijatra,dermatovenerologa-kožno,ortopeda ,oftalmologa-očno,pneumoftiziologa(pfd),epidemiologa-hes,hitnu medicinsku pomoć.

2) Laboratorijske usluge:

 A.  Primarnog nivoa:

 1. opšti pregled urina (kompletan)
 2. kompletna krvna slika
 3. diferencijalna krvna slika
 4. hematokrit
 5. protrombinsko vrijeme,vrijeme krvarenja i koagulacije
 6. sedimetacija
 7. bilirubin ukupni i u seriji
 8. glukoza u krvi i u urinu
 9. holesterol ukupni i u seriji

B.  Sekundarnog nivoa

 1. broj trombocita
 2. broj retikulocita
 3. oralni test opterećenja glukozom(OGTT) i sve što se nalazi na listi laboratorijskih usluga sekundarnog nivoa koju su obavezni pružati besplatno, domovi zdravlja, po naredbi ministrice zdravstva ZDK.

C.  Usluge tercijarnog i ostatka sekundarnog nivoa (dakle sve usluge laboratorijske se realiziraju na način da se besplatno uzimaju uzorci krvi i urina ,uzorci se dostavljaju KB Zenica ,a pacijent u DZ dobija  gotove nalaze svakako besplatno ukoliko spada u  naprijed navedene kategorije koje su oslobođene plaćanja participacije)

 

3) Ultrazvučna i radiološka dijagnostika

 1. radiografija pluća u dvije ekspozicije
 2. pregledni snimak abdomena sa zdjelicom nativno(bez kontrasta)
 3. radiografija i snimak stranog tijela
 4. standardna radiografija u jednoj ekspoziciji
 5. standardna radiografija u dvije ekspozicije
 6. kraniogram(trg snimag glave)

- Ultrazvuk abdomena

 1. sljedećih organa(jetre,žuči,žučovoda,pankreasa)

4) Pravo na besplatnu injekcionu terapiju (niko ne plaća)

 1. antibiotike
 2. protiv bolova(analgetike)
 3. za smirenje (sedativ i anksiolitik)
 4. depo terapiju za duševne bolesnike
 5. sve vrste infuzija

 

5) Besplatno stacionarno liječenje

- Osiguranici koji su oslobođeni plaćanja participacije, mogu koristiti u Kantonalnoj bolnici Zenica, Općoj bolnici Tešanj, stacionarima Doma zdravlja Žepče i  Doma zdravlja Olovo.

6) Sva ostala dijagnostika i liječenje se vrši u Kantonalnoj  bolnici Zenica

-   Plaćanje učešća u troškovima tih usluga ne vrše sve one  kategorije osiguranika  koje su oslobođene plaćanja (navedeno na početku teksta)

7) Pravo na liječenje van kantona

 Uz odobrenje Komisije za liječenje van Kantona osiguranici imaju pravo na kliničko liječenje u ugovornim centrima:UKC Tuzla i KCU Sarajevo, u kojima se primjenjuju odluke o neposrednom učešću tih kantona .

8) Pravo na liječenje u inostranstvu

Pravo na liječenje u inostranstvu regulisano je Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje i inostranstvo (“ Službene novine FBiH, br: 93/13).  Za slučajeve koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom , te uz uslov da se liječenje/ dijagnostika  ne finansira iz Fonda solidarnosti i uz potvrdu iz KCU Sarajevo ili UKC Tuzla da liječenje nije moguće u Bosni i Hercegovini,  refundira se 30 % stvarnih  troškova liječenja.

 9) Pravo na lijekove

Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju se lijekovi sa A liste ,  a za ove lijekove osigurano lice plaća 1KM po receptu.

Pravo na određene lijekove koji se ne nalaze na Esencijalnoj listi, odobravaju se na osnovu medicinskih nalaza i za određena oboljenja od strane ministra zdravstva Zeničko-dobojskog kantona prema posebnim medicinskim indikacijama, a na  osnovu utvrđene Liste lijekova po posebnom programu.

10) Pravo na podnošenje žalbe

Radi zaštite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranim licima se u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona osigurava dvostepenost u postupku koje je pokrenulo osigurano lice. U tom smislu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona djeluju dvije drugostepene komisije koje imenuje Upravni odbor, i to Ljekarska komisija za kontrolu bolovanja i Komisija za prava osiguranika.