KUPI MARKICU NE PLAĆAJ PARTICIPACIJU - program traje do 30.04.2020 g.
Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

Obrasci Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK

 

Obrazac za refundaciju troškova zdravstvene zaštite                         
Zahtjev za izdavanje Ličnog kartona (LKO)                                     
Prijava o nesreći na poslu (PNP)                                                       
Zahtjev za izdavanje uvjerenja                                                          
Obrazac za obračun bolovanja ZR-LD                                               
Zahtjev za refundaciju bolovanja                                                        
Uputstva za obračun i uplatu doprinosa za zdr. osiguranje                   
Obrazac za prigovor na nalaz doktora i ljekarske komisije na privremenu spriječenost za rad                      
.