Misija ZZO ZDK

Osigurati optimalno korištenje finansijskih sredstava naših osiguranika radi osiguranja učinkovite i kvalitetne zdravstvene zaštite na načelima uzajamnosti, solidarnosti, dostupnosti i obaveznosti.

 

Vizija ZZO ZDK

Ostvariti lidersku ulogu u zdravstvenom osiguranju, uspostaviti i kontinuirano razvijati kvalitetu organizacijskih i kontrolnih procesa brendirati Zavod kao javnu ustanovu od povjerenja za osiguranike i društvenu zajednicu kao cjelinu.