Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.

 

Osiguranik se postaje:

 1. Po osnovu rada (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim   predstavništvima, zemljoradnici),
 2. Korisnici penzija
 3. Nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona
  1. Lica kojim je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog invalida rata
  2. Lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje

 

 

Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to:

 1. Supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
 2. Dijeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad( i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
 1. Roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava
 2. Unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.

 

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u slučajevima i pod uslovima određenim Zakonom, osiguranicima se osigurava zdravstvena zaštita. Prava osiguranika-pacijenata su regulisana Zakonom o pravima,  obavezama i odgovornostima pacijenata ( “Službene novine FBiH”, br: 40/10).

 

Zdravstvenom legitimacijom lice dokazuje svojstvo osiguranog lica.